ล่าสุด โปรโมชั่น

5% Live Casino Top-Up Bonus
5% Live Casino Top-Up Bonus

5% Live Casino Top-Up Bonus

  

Casino Top-Up 5% 10x turnover Bonus Limit SGD200
     

 

This promotion is open for all KB99BET registered members. 

Minimum deposit amount of SGD100 to qualify for this promotion.

Bonus Limit is calculated on a daily basis and cut off time will be at 12mid-night.

Turnover requirements must be met before withdrawal can be processed.

For example:-
Top Up Amount = SGD100
5% Top-Up Bonus = SGD5
Turnover required = 10 times
Required turnover before withdrawal can be made = (100+5) x 10 = 1050 

All draw or tie bets/wagers,cancelled or void bets/bets placed on (2) Opposite sides will not count towards rollover accumulations.

This Promotion is Eligible only for Live Casino, Sportsbook & Slot Games. Any bets placed on Number Games, Poker & forex will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirements and are not applicable on this promotion.

Any bet places on two(2) opposite sides or draw will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirments.

This Promotion cannot be used with any other Ongoing promotions.

KB99BET reserves the rights to decline any payout and suspend the account for investigation if there are any form of suspicious activities or third party software used. (All credits will be deemed void. 

KB99BET reserves the right to alter, amend or terminate this Promotion, or any aspect of it, at any time without prior notice.

อ่านเพิ่มเติม
2019-07-31
5% Sportsbook Top-Up Bonus
5% Sportsbook Top-Up Bonus

5% Sportsbook Top-Up Bonus

 

Sportsbook Top-Up 5% 5x turnover Bonus Limit SGD200

 

This promotion is open for all KB99BET registered members.

 

Minimum deposit amount of SGD100 to qualify for this promotion.

 

Bonus Limit is calculated on a daily basis and cut off time will be at 12mid-night.

 

Turnover requirements must be met before withdrawal can be processed.

For example:-
Top Up Amount = SGD100
5% Top-Up Bonus = SGD5
Turnover required = 5 times
Required turnover before withdrawal can be made = (100+5) x 5 = 525

 

All draw or tie bets/wagers,cancelled or void bets/bets placed on (2) Opposite sides will not count towards rollover accumulations.

 

This Promotion is Eligible only for Sportsbook & Slot Games. Any bets placed on Live Casino, Number Games, Poker & forex will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirements and are not applicable on this promotion.

 

Any bet places on two(2) opposite sides or draw will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirments.

 

This Promotion cannot be used with any other Ongoing promotions.

 

KB99BET reserves the rights to decline any payout and suspend the account for investigation if there are any form of suspicious activities or third party software used. (All credits will be deemed void.)

 

KB99BET reserves the right to alter, amend or terminate this Promotion, or any aspect of it, at any time without prior notice.

อ่านเพิ่มเติม
2019-07-31
Live Casino Welcome Bonus up to 100%
Live Casino Welcome Bonus up to 100%

Live Casino Welcome Bonus up to 100%

 

Casino Welcome 20% 12x turnover Bonus Limit SGD500
Casino Welcome 50% 20x turnover Bonus Limit SGD250
Casino Welcome 100% 30x turnover Bonus Limit SGD150

 

This promotion is open for all KB99BET new registered members first deposit only.

 

Each member is only allowed to claim this promotion one(1) time.

 

Minimum deposit amount of SGD100 to qualify for this promotion.

 

Turnover requirements must be met before withdrawal can be processed.

For example:-
First Deposit = SGD100
20% Welcome Bonus = SGD20
Turnover required = 12 times
Required turnover before withdrawal can be made = (100+20) x 12 = 1440

 

All draw or tie bets/wagers,cancelled or void bets/bets placed on (2) Opposite sides will not count towards rollover accumulations.

 

This Promotion is Eligible only for Live Casino, Sportsbook & Slot Games. Any bets placed on Number Games, Poker & forex will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirements and are not applicable on this promotion.

 

Any bet places on two(2) opposite sides or draw will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirments.

 

This Promotion cannot be used with any other Ongoing promotions.

 

KB99BET reserves the rights to decline any payout and suspend the account for investigation if there are any form of suspicious activities or third party software used. (All credits will be deemed void.)

 

KB99BET reserves the right to alter, amend or terminate this Promotion, or any aspect of it, at any time without prior notice.

อ่านเพิ่มเติม
2019-07-31
Sportsbook Welcome Bonus up to 100%
Sportsbook Welcome Bonus up to 100%

Sportsbook Welcome Bonus up to 100%

 

Sportsbook Welcome 20% 8x turnover Bonus Limit SGD500
Sportsbook Welcome 50% 15x turnover Bonus Limit SGD250
Sportsbook Welcome 100% 28x turnover Bonus Limit SGD150

 

This promotion is open for all KB99BET new registered members first deposit only.

 

Each member is only allowed to claim this promotion one(1) time.

 

Minimum deposit amount of SGD100 to qualify for this promotion.

 

Turnover requirements must be met before withdrawal can be processed.

For example:-
First Deposit = SGD100
20% Welcome Bonus = SGD20
Turnover required = 8 times
Required turnover before withdrawal can be made = (100+20) x 8 = 960

 

All draw or tie bets/wagers,cancelled or void bets/bets placed on (2) Opposite sides will not count towards rollover accumulations.

 

This Promotion is Eligible only for Sportsbook & Slot Games. Any bets placed on Live Casino, Number Games, Poker & forex will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirements and are not applicable on this promotion.

 

Any bet places on two(2) opposite sides or draw will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirments.

 

This Promotion cannot be used with any other Ongoing promotions.

 

KB99BET reserves the rights to decline any payout and suspend the account for investigation if there are any form of suspicious activities or third party software used. (All credits will be deemed void.)

 

KB99BET reserves the right to alter, amend or terminate this Promotion, or any aspect of it, at any time without prior notice.

อ่านเพิ่มเติม
2019-07-31
Weekly 10% Lose Rebate
Weekly 10% Lose Rebate

Weekly 10% Lose Rebate

WEEKLY 10% REBATE = No turnover required (Bonus Limit SGD5000)

EXAMPLE
SGD100-4999 =5%
SGD5000-9999 =8%
SGD10000 =10% (Bonus Limit SGD5000)

This promotion is open for all KB99BET registered members. 

Minimum deposit amount of SGD100 to qualify for this promotion. 

The rebates calculation is from every Monday 0000HRS to Sunday 2359HRS and the rebates will automatically be credited into members account by 6pm every Monday. 

This Promotion is Eligible only for Sportsbook, Slot Games & Live Casino. Any bets placed on Number Games, Poker & forex will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirements and are not applicable on this promotion. 

This Promotion cannot be used with any other Ongoing promotions. 

KB99BET reserves the rights to decline any payout and suspend the account for investigation if there are any form of suspicious activities or third party software used. (All credits will be deemed void.)

 

KB99BET reserves the right to alter, amend or terminate this Promotion, or any aspect of it, at any time without prior notice.

อ่านเพิ่มเติม
2018-06-06
Happy Birthday Free SGD88
Happy Birthday Free SGD88

Happy Birthday Free SGD88

BIRTHDAY SGD88 BONUS = 1x turnover (Bonus Limit SGD88)


This promotion is open for all KB99BET registered members.

 

To qualify for the bonus, you must be an Existing KB99BET member and have made a minimum of (3) times deposit.

 

To Claim this Bonus members are required to contact our operators from (7) days before to Actual DOB.

 

Members are to provide their NRIC/Driving license/Passport showing their Full name and DOB as per our Records in system.

 

Turnover requirements must be met before withdrawal can be processed.

For example:-
Birthday Bonus = SGD88
Turnover required = 1 times
Required turnover before withdrawal can be made = 88 x 1 = 88

 

This Promotion is Eligible only for Sportsbook and Slot Games. Any bets placed on Live Casino, Number Games, Poker & forex will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirements and are not applicable on this promotion.

 

This Promotion cannot be used with any other Ongoing promotions.

 

KB99BET reserves the rights to decline any payout and suspend the account for investigation if there are any form of suspicious activities or third party software used. (All credits will be deemed void.)

 

KB99BET reserves the right to alter, amend or terminate this Promotion, or any aspect of it, at any time without prior notice.

อ่านเพิ่มเติม
2019-07-31
Terms and Conditions
Terms and Conditions

Terms and Conditions

By registering with KB99BET, members fully agree and accept all the use of Services covered by these Terms and Conditions at KB99BET. Members must be at least 18 years of age in order to place bets. Members agree to be bound by these terms and conditions. Please read them carefully and make sure that you only access the games if you fully understand the contents and agree to be bound by them.

 

It is the member’s responsibility to ensure that their username and security details remain confidential. In the event that a member suspects this may no longer be the case, they should notify us immediately. Any transactions carried out under the username will be the member’s responsibility.

 

KB99BET reserves the right to amend these “Terms and Conditions” at any point of time without prior notification given. Such amendments shall become effective and in force Immediately upon being posted in this “Terms and Conditions” section of the KB99BET Site.

 

It is the members responsibility to review the “Terms and Conditions” on a regular basis. Your Continued use of the Site after a change or update has been made to “Terms and Conditions” will Constitute your acceptance of such changes or updates.

 

We reserve the right to Request from Members any form of Documentation to prove his/her age and suspend the said account until documentation is provided.

 

Each member are strictly allowed to hold/create only 1 account with us ONLY Per contact, Per IP Address, Per bank Detail, Per Household. Abusers which violates our Terms & Conditions resulting in LOSSES incurred to company will have all Credits Void across all Suspected accounts created. (For multiple accounts please kindly contact us first.)

 

Any form of Transaction/Wagers carried out is Solely the Member’s Responsibility. It is also the Member’s own Responsibility to ensure that their Account details are Updated and not being Compromised. If the Member suspect that such is the case, he/she should inform us immediately for a password reset or update changes.

 

KB99BET will not be held Responsible in the event that any Transaction was declined by a financial institution due to incorrect personal details furnished by the member. Please inform our operators of any mistakes/changes in your personal particulars registered with us.

 

Members are to only use their registered bank account with us for all deposits and withdrawals. Contact our friendly operators for any change of bank account or for more details. Any transactions from a different bank account will not be accepted and will be refunded to the original transferred bank account.

 

Any Usage of Artificial Intelligence/Bots or Macro’s on our gaming platforms are strictly Prohibited, any users found using the above methods will be treated as Fraud/Syndicate betting and will have all Suspected accounts terminated and All credits forfeited.

 

KB99BET reserves the Right to Void/Suspend any Bets if it is Evident that such Bets are placed/found to be an attempt by an Individual/Group/Syndicate to defraud us. Suspected accounts will be terminated and all credits deemed Void.

 

All Regular Bets/Wagers placed can neither be Changed, Void/Cancelled after confirmation, Please kindly Double check on all Bets placed before any confirmation.


Bets placed containing selections of odds lesser than 0.5 or 1.5 (decimal odds) are excluded in the turnover calculation. Draw/tie games, cancelled/void bets or opposite side betting will also not count as valid turnover.

 

No bets allowed for Tennis and Badminton sports types. There will be no payouts for these 2 sports type bets. For E-sports/E-games bets, Max Payout Per Match is capped at SGD300. Any winnings above our Capped limit will be considered void. Members are advised to place their bets according to our Payout limit to avoid any Misunderstandings.

 

Max payout on correct score & all parlay capped at SGD4000.
Example:-
Correct score capped at SGD4000 per match.
Parlay capped at SGD4000 for each set of bet ticket.
If payout exceeds SGD4000 not including own capital, payout will still be at SGD4000 only.
If bet tickets happens to have 2 identical bets on correct score and parlay then payout will be SGD4000 only.
Any winnings above our Capped limit will be considered void. Members are advised to place their bets according to our Payout limit to avoid any Misunderstandings.

 

Max payout for all special sportsbook odds are capped at max SGD1000 only.
Example of Special SportsBook Odds:-
First to Kick Off, First Corner, Last Corner, Total Corners, First Red Card, First Penalty, etc
Please check with our friendly operators for further verification on which are special odds. Any winnings above our Capped limit will be considered void. Members are advised to place their bets according to our Payout limit to avoid any Misunderstandings.

 

KB99BET operating hours is 24/7 daily all year round. Withdrawal is between 9am to 5pm daily and request must be sent during that time frame for withdrawal to be processed. Withdrawal can be done once per day only and
Max withdrawal limit is at SGD10000 per day. Please take note that there is also a Minimum withdrawal limit of SGD30. 

 

Before any Approval of withdrawal request, KB99BET reserves the right to request from Members any form of Documentation as Proof of identity. Failure to furnish us with the said Documentation will result in Suspension/Termination of account and All Credits Void.

 

All deposits with Bonus handed out are required to have their respective turnovers achieved before any form of withdrawals can be made. Any players found placing bets on opposite side which will only result in (1) similar outcome will have their bonus void, turnover accumulation will not be accounted for that particular game/match.

 

Any form of bonus, promotion and/or special offers are subjected to its own terms. Members are Required to read and understand the terms Governing the Promotional Bonus/Offers received.

 

KB99BET reserves the Right to Reject/Forfeit/Cancel the Bonus Eligibility, Bonus amount and any Associated winnings from the Bonus of an Individual/Group/Syndicate following Suspicious/Common betting trends that could result in Generating Guaranteed profits and/or Guaranteed bonus eligibility.

 

In the event of Promotional Bonus abuse/Syndicate Bonus abusers KB99BET reserves the right to Reject/Forfeit/Cancel the Bonus handed out and the Winnings Associated with the Bonus from the respected gaming accounts will be Reset to (0) Zero Value.

 

KB99BET reserves the right to Revise/Amend or Cancel any Promotional Terms at any given point of time.

 

It is the members Responsibilties to check on any changes in our Promotional Terms and our General Terms & Conditions.

 

อ่านเพิ่มเติม
2018-05-17
สนุก

Happy Birthday Free SGD88

Secundus terror interdum captiss gluten est. Exemplars peregrinationes, tanquam castus fermium. Magnum, azureus visuss aliquando carpseris de lotus, regius compater. Species fortis abactor est. Cum danista prarere, omnes galluses promissio emeritis, lotus hibridaes.

อ่านเพิ่มเติม
Sep 18, 2018

เป็นที่นิยม ในความต้องการ

AFB กีฬา

เกมที่มี:

ฟุตบอล, เทนนิส, แบดมินตัน, ฯลฯ ...

KLAS โป๊กเกอร์

เกมที่มี:

เท็กซัส, โอมาฮา, ตุรกีและอื่น ๆ ...

GD บ่อนคาสิโน

เกมที่มี:

บาคาร่ารูเล็ตกำถั่ว ฯลฯ ...

ล่าสุด ไม้ขีด

แนะนำ บ่อนคาสิโน